1.9. Johann Wolfgang Goethe ,,Faustas'' 1dalis

Kai mokytoja mums diktavo privalomų knygų sąrašą, ne vienas mintyse klasėje keikė mokytoją (o gal tiksliau- vienuoliktos klasės mokymo programą). Apie septyniolika knygų (šiuo metu gerai nepamenu, kiek ten tiksliai yra), nemažai iš jų yra storos, o baisiausia- eiliuotos. Eiliuotų kūrinių ir pati nemėgstu. Klasika? Nepasakyčiau, kad daug klasikos knygų, kurias skaičiau, man patiko. Nors buvo ir tokių, kurios paliko didelį įspūdį. Tad į sąrašą žvelgiau kiek neramiai. Bet, nepaisydama to, nuėjau į biblioteką ir pasiėmiau keletą knygų. Viena jų- J.W. Goethe (J.W.Gėtė) ,,Faustas“. Džiaugiausi, kad reikia perskaityti tik pirmą dalį.
Knyga ant stalo stovėjo mėnesį su virš, kol nusprendžiau ją perskaityti. Ir nepastebėjau kaip per keletą dienų ją perskaičiau.
“Fauste” svarstomos sudėtingos pasaulio pažinimo, žmogaus prigimties, jo galių problemos, apmąstomi būties esmės, pasaulio sandaros dalykai. Fausto monologuose vis sugrįžtama prie neišsprendžiamos prieštaros tarp didelių siekių, noro aprėpti būties begalybę ir menkų žmogaus galimybių ( žemės kirmino skirtis). Dėl to kylantis nepasitenkinimas ir nusivylimas skatina Faustą eiti tolyn, ieškoti naujos patirties, o palaimos pasitenkinimo būsena reikštų dvasinę mirtį. Todėl Faustas sudaro sutartį su velniu. O netrukus jo kelyje pasirodo ir gražioji Margarita (dar vadinama Greta, Gretchen)
Kuo ,,užkabino“ šis kūrinys? Savo siužetu, pagrindinio veikėjo Fausto monologais. be to, ,,Faustas“ tikrai lengvai skaitomas kūrinys, nė nepastebėjau, kaip greitai bėgo laikas ir seko puslapiai. Galiu pasakyti tik tiek : noriu antros dalies, man labai įdomu, kaip toliau klosis Faustui.

Siūlau perskaityti visiems, kurie dar neskaitė 🙂

Vertinimas: 4/5

Citatos
(21-22psl)
Mažasis žemės viešpats liko vertas
Tik tiek, kiek buvo vertas vos sutvertas.
Manau, kur kas lengviau tam vargšui klotųs,
Jei jam nebūtum kibirkšties šventos įžėręs,
Mat savo protą jis temoka panaudoti,
Kad elgtųs žvėriškiau, nei elgias žvėrys.
Nepykit, bet kai pažiūriu į žmogų,
Galiu palygint jį nebent su žiogu-
Tik strapalioja nenustygdamas po žolę
Ir savo seną giesmę traukia uoliai.
Kad bent akimirkai nurimtų žolėje
Ir liautųs nosį kaišiojęs! Deja!

(65psl)
Skrendi, kai knygą rankoje laikai!
Trumpa atrodo net žiemos naktis-
Kol perskaitai, kol kruopščiai apgalvoji;
O jei dar retą pergamentą rast pavyks-
atrodo, pats dangus po tavo kojom.